Update

 Update 

 1. วันนี้มีอะไร>>>
 2. ไปเยี่ยมชมสวน>>>
 3. รบกวนดูหน่อยนะ >>>
 4. อย่าลืมสั่งจอง ซื้อของลดราคา 10%>>>


 Free  ขายข้าวหอมปทุมธานี ขายข้าวหอมมะลิ ขายข้าวหอมนิล ขายข้าวกล้องงอก ขายพันธุ์ข้าว เป็นข้าวไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ขายกิ่งพันธุ์มะนาวตาฮิติ ขายหน่อสับปะรดแกะตา ขายกิ่งพันธุ์ไม้ผล ไม้ประดับ ราคาขาย>>>

ขายกิ่งชำ กิ่งตอนพันธุ์มะนาวตาฮิืติ หรือมะนาวไร้เมล็ด หรือมะนาวทูลเกล้า ราคาขาย>>

 เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น เพื่อ

 1. ส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่เคยปลูกต้นไม้ ได้มีโอกาสทดลองปลูกต้นไม้ด้วยตนเอง
 2. เราจะแจก กิ่งพันธุ์ เมล็ดพันธุ์พืช ผัก ผลไม้  เท่าที่มีในสวนของเรา
 3. รับแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช กับท่านอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะส่งเสริม ให้คนที่รักธรรมชาติ ได้มีโอกาสสร้างโลกให้สวยงาม สดใส สีเขียว มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจ ได้สดชื่น
 4. เราจะแจกจ่ายให้ จำนวนเล็กน้อยเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น
 5. เมื่อท่านมีความชำนาญในการเพาะปลูกแล้ว ค่อยต่อขยายเป็นธุรกิจ หรือ หารายได้เสริมต่อไป
 6. ถ้าหากท่านต้องการจำนวนมาก ๆ ปรึกษาเราภายหลัง

เงื่อนไขในการรับพันธุ์ไม้ที่แจกจ่าย

 1. ให้ท่านกรอกแบบฟอร์มด้านซ้ายมือ เพื่อสอบถามพันธุ์ไม้กับเราก่อนว่ามีแจกจ่ายไหม
 2. ท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหีบห่อ ค่าจัดส่ง ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่ท่านต้องการจริง ๆ และหาไม่ได้ จึงจะคุ้มค่าส่ง 
 3. เมื่อท่านได้จ่ายเงินตามข้อ 2 แจ้งให้เราทราบทาง SMS ใช้มือถือถ่ายสลิปเงิน แนบไปกับอีเมล์ topland.1@hotmail.com
 4. เราจะจัดส่งของใให้ท่านทางพัสดุไปรษณีย์ ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 6,025