น้ำส้มควันไม้ ของแท้ 100% ไม่เจือปน ขนาด 1 ลิตร (ขวดเครื่องดิ่ม) ราคาขวดละ 140 บาท ไลน์ 0831789251

 

                                                           

 

ขั้นตอนการผลิตน้ำสัมควันไม้ >>>

ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้ 

ด้านการเกษตร ควรใช้ติดต่อกันประมาณ 1 เดือน จึงจะเห็นผล น้ำส้มควันไม้ไม่ใช่สารเคมี จึงไม่เป็นโทษภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

น้ำส้มควันไม้ สามารถใช้ป้องกัน และกำจัดโรคแคงเกอร์ได้ โดยใช้ 2 ฝาขวดเป็บซี่ ต่อ น้ำ 15 ลิตร ฉีดพุ่นทุก 5 วัน เป็นเวลา 1 เดือน

ประโยชน์

วิธีใช้

อัตราส่วน

ตัวอย่างอัตราส่วน

1. ป้องกันโรครากเน่าและโคนเน่าจากเชื้อรา

ผสมน้ำฉีดพ่นลงดินก่อนปลูกพืช 15 วัน

1:100

น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป

2. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นความต้านทานโรค

ผสมน้ำราดรดโคนต้น ทุก 7-15 วัน

1:200

น้ำส้ม 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป

3. ป้องกันศัตรูพืช ขับไล่แมลงทุกชนิดและเชื้อรา

ผสมน้ำราดรดโคนต้น ทุก 7-15 วัน

1:200

น้ำส้ม 5 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 10 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป

4. เพื่อช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาลของพืข (ช่วยให้พืชผักและผลไม้มีรสหวาน)

ผสมน้ำฉีดพ่นผลอ่อนหลังติดผลแล้ว 15 วันและพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 20 วัน

1:500

น้ำส้ม 2 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป

5. ป้องกันมดและแมลง

ผสมน้ำราดหรือพ่นบริเวณที่มี

1:20 หรือใช้เข้มข้น

น้ำส้ม 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร

6. ป้องกันเชื้อราในยางพารา

ทาหน้ายางพารา

1:20

น้ำส้ม 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร

ด้านปศุสัตว์ (หมายเหตุ : หากใช้ในอัตราส่วนที่เข้มข้นกว่า 1:20 ควรสวมถุงมือหรือระมัดระวังในการใช้)

ประโยชน์

วิธีใช้

อัตราส่วน

ตัวอย่างอัตราส่วน

1. เมื่อต้องการขับไล่เห็บ หมัด รักษาโรคเรื้อนของสัตว์

ผสมน้ำฉีดพ่นที่ตัวสัตว์ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง

เข้มข้น

น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป

2. กำจัดกลิ่นและขับไล่แมลงในคอกสัตว์

ผสมน้ำราดพื้นคอกสัตว์ ทุก 7 วัน

1:100

น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป

3. กำจัดกลิ่นขยะและป้องกันไม่ให้แมลงวางไข่

ผสมน้ำราดหรือพ่นกองขยะ

1:100

น้ำส้ม 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
น้ำส้ม 20 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ปี๊ป

ใช้อมแก้ปวดฟันก็ดี อัตราส่วน 1:1000

คำแนะนำ

  • ในการใช้ครั้งที่ 1-2 ควรผสมกับสารเคมีที่ใช้อยู่เดิมในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง ผสมน้ำแล้วทำการฉีดพ่น
  • ในการใช้ครั้งถัดไป จึงเปลี่ยนมาใช้เฉพาะน้ำส้มควันไม้เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องใช้สารเคมี

ที่มา: http://kasetthaiway.songkhlahealth.org/paper/10

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 117,467