ดอกดาวเรืองพื้นบ้าน ขยายพันธุ์ต่อได้ 5 ดอกแห้ง 350 บาท ส่งฟรี สั่งซื้อที่ไลน์ 0897069945

 

               

 

#ซื้อดอกดาวเรือง ซื้อที่ไลน์ 0897069945 สะดวก ถึงมือผู้ขายได้เร็วกว่า  

            #ดอกดาวเรืองพื้นบ้าน ขยายพันธุ์ต่อได้ แต่เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองที่ขายตามร้านค้า ไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้ เพราะบริษัทผู้ผลิต ได้ฉายแสงรังสี ทำหมันไว้แล้ว ผู้ปลูกจึงต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งที่ปลูก 

           #ปลูกดาวเรืองพื้นบ้านไว้ไล่แมลงในแปลงปลูกผัก หรือ  เก็บดอกดาวเรืองพื้นบ้านขายก็ได้  1 ไร่ ทำเงินได้ไม่ต่ำกว่า 70,000 บาท เพราะ 1 ไร่ ปลูกได้ไม่ต่ำกว่า 3,500 ต้น 1 ต้น มีประมาณ 80 ดอก ๆ ละมากกว่า 30 สตางค์ เก็บดอกดาวเรืองพื้นบ้านขายได้ตั้งแต่เดือนที่ 2 ดอกดาวเรืองเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะนำไปทำพวงมาล้ัย และ ตัดเป็นช่อ เพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังนำไปหมักเป็นฮอร์โมนเร่งดอกได้เป็นอย่างดี 

 

Visitors: 117,468