>>>มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ บ้านแพ้ว

ไป

มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์ บ้านแพ้ว สั่งซื้อได้ที่ไลน์ 0897069945>>>

ขนาดหน่อมะพร้าวน้ำหอม

    

มะพร้าวน้ำหอมต้นนี้อายุ 3 ปี

มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ บ้านแพ้ว เตรียมส่งให้ลูกค้า

#มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ บ้านแพ้ว 

   #มะพร้าวน้ำหอมพันธุ์แท้ บ้านแพ้ว บางท่านก็เรีียกว่า มะพร้าวพันธุ์เตี้ย เพราะเขามีจั่น และมีลูกตั้งแต่อายุ ระหว่าง 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี (ตามภาพ) และก็จะสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น เช่น 10 ปี จะสูงประมาณ 3 เมตร เช่นนี้เป็นต้น มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก เพราะขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค และส่งออก เนื่องจากนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง และที่สำคัญคือไม่ต้องหาตลาด มีพ่อค้าแม่ค้า จัดคิวมาเก็บเอาเองถึงที่ต้น และปลูกครั้งเดียว เก็บเกี่ยวผลได้หลายสิบปี ครับ

 

Visitors: 117,468